Bransch: IT och telekom Webb: tdc.se Tel: +46 8 519 816 71 Kontakt: Charlott Brask

TDC och hållbart företagande

TDC erbjuder kommunikationslösningar till företag och organisationer utifrån hållbara ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Eftersom vi levererar integrerade kommunikationslösningar till många av landets största företag, landsting och kommuner ser vi oss som en viktig del av Sveriges infrastruktur. Det innebär ett stort ansvar, för om kommunikationen inte fungerar stannar samhället.
 
Sedan 2009 har TDC varit medlemmar i FN Global Compact och vår uppförandekod, som gäller för våra leverantörer och medarbetare, bygger på dess principer. Våra leverantörer ska uppträda korrekt i alla affärsrelationer och arbetstagare ska behandlas med respekt och värdighet i en säker arbetsmiljö. Barnarbete, diskriminering och tvångsarbete motarbetas aktivt .
 
Genom att göra inköp med miljöhänsyn under produkternas hela livslängd minimeras deras miljöpåverkan. TDC tar ansvar för kasserad utrustning och ser till att den återvinns på bästa sätt. Vi på TDC arbetar också hårt på att återanvända utrustning för att maximera utnyttjandet och samtidigt minimera miljöpåverkan.
 
Med våra tjänster inom grön it, exempelvis videokonferenser och andra samarbetsverktyg, bidrar TDC till minskat resande och utsläpp, både inom TDC och hos våra kunder.

 

Följ oss