top of page
sodexo-logosallad.png
Bransch: Service Management
Webb: sodexo.se
Tel: +46 8 578 84 000
Kontakt: Eva Kristensson, kommunikationsdirektör
Sodexo_foto-1.jpg
SERVICE MED EQ BY SODEXO

Att som företag ta ansvar för våra medarbetares utveckling, våra kunder, vår gemensamma miljö och mångfaldsfrågor, det kallar vi inom Sodexo för Service med EQ. Vi arbetar för att förbättra livskvaliteten i vardagen för de vi arbetar för och för varandra. Vår målsättning är att ligga i framkant avseende CSR-arbete i vår bransch.

Sodexo har efter ett intensivt arbete tillsammans med experter och råd från både interna och externa intressenter tagit fram programmet “Better Tomorrow Plan”, ett globalt och långsiktigt program som ska hjälpa oss som företag med utmaningen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det som utmärker “Better Tomorrow Plan” och som också är programmets styrka är att alla våra intressenter (medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer och institutioner) deltar i arbetet med att skapa ständiga förbättringar.

Sodexos strategi och värderingar måste förverkligas i praktiken på ett sätt som också innefattar de enskilda individernas mål och önskningar. Vi har ett ansvar att främja mänskliga rättigheter på ett konkret sätt som är direkt kopplat till vår verksamhet och närvaro. Med över 380 000 medarbetare i 80 länder ligger det också i vårt intresse att arbeta för att de mänskliga rättigheterna respekteras överallt.


Läs mer om Service med EQ by Sodexo

bottom of page