top of page
BAKGRUND
iStock-491025710_bg-farg_bred_edited.jpg
Historik

– ett nätverk skapat av näringslivet

CSR Sweden är ett nätverk som finansieras av näringslivet. Organisationen startades genom Stiftelsen Svenska Jobs and Society (NyföretagarCentrum Sverige), som var med vid bildandet av CSR Europe och fanns till och med 2004 representerat i nätverket såväl som medlem, nationell partner och styrelsemedlem.

NyföretagarCentrum Sverige deltog som grundare av CSR Europe med sin expertis kring nyföretagande och entreprenörskap. Tanken att ett samhälles välfärd är beroende av en kontinuerlig tillkomst av nya, hållbara företag har gjort NyföretagarCentrum Sverige till ett av landets ledande CSR-insatser. Sedan 1985 har NyföretagarCentrum runtom i Sverige bidragit till cirka 180.000 nya företag genom kostnadsfri rådgivning. Verksamheten finansieras i huvudsak av lokalt näringsliv som vill ha och tror på ett levande företagsklimat och att alla företag en gång har varit små.

 

I samarbete med CSR Europe och med samverkan av ett stort antal företag arrangerades den 11 april 2003 den största CSR-konferensen hittills i Sverige. Konferensen var ett maraton som gick genom 18 länder. Närmare 300 personer och företagsrepresentanter samlades för att diskutera företagens samhällsengagemang och ansvar. Under medverkan av HM Drottning Silvia och CSR Europes Chairman of the Advisory Board, Mr. Etienne Davignon, redovisades ett antal goda företagsexempel och initiativ inom CSR-området.

Konferensen blev ett avstamp för CSR Sweden som grundades 2004.

CSR Europe bildades 1995 i Bryssel på initiativ av EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors. Tanken var att öka Europas näringlivs konkurrenskraft.

bottom of page