top of page
IMG_20191014_164358_272.jpg

Kunskapshubbar

CSR Sweden gör mycket arbete genom arbetsgrupper, så kallade Knowledge Hubs
Idag har vi fyra aktiva och två som kommer startas upp inom kort.

I dessa grupper jobbar vi långsiktigt, tvärsektoriellt och utifrån medlemmars behov.
Dessa grupper kan vara en plats för kunskaphöjning, tillsammans i gruppen ta en ståndpunkt, skriva debattartikel, ha seminarier, agera remissinstans, ta fram utbildning, lära av varandra.

Man kan välja att vara med i den "innersta cirkeln" som leder arbetet, eller anmäla sitt intresse för området och på så vis ta del av vad som händer och bli inbjuden på öppna aktiviteter. 

bottom of page