IMG_20191014_164358_272.jpg

Kunskapshubbar

CSR Sweden gör mycket arbete genom arbetsgrupper, så kallade Knowledge Hubs
Idag har vi fyra aktiva och två som kommer startas upp inom kort.

I dessa grupper jobbar vi långsiktigt, tvärsektoriellt och utifrån medlemmars behov.
Dessa grupper kan vara en plats för kunskaphöjning, tillsammans i gruppen ta en ståndpunkt, skriva debattartikel, ha seminarier, agera remissinstans, ta fram utbildning, lära av varandra.

Man kan välja att vara med i den "innersta cirkeln" som leder arbetet, eller anmäla sitt intresse för området och på så vis ta del av vad som händer och bli inbjuden på öppna aktiviteter.