top of page
Vad är en kunskapshubb?

Våra kunskapshubbar är forum där deltagare från medlemsföretagen och experter från olika discipliner möts för att utbyta idéer och erfarenheter inom specifika ämnen.

Vårt mål är att kunskap ska samlas, skapas, organiseras och delas för att främja lärande, innovation och samarbete mellan organisationer, branscher och discipliner. På det sättet bidrar nätverket aktivt till en hållbar samhällsutveckling.

Hubbarna samlar sina insikter i rapporter, ”White Papers”, som publiceras på vår webb. Vi bjuder in till seminarier där deltagarna presenterar innehållet i rapporterna. En del hubbar fungerar även som remissinstans, exempelvis vid nya lagförslag.

bottom of page