top of page
Beskattning
Synen på skatt definierar företagets engagemang

Företagens förhållningssätt till skatt är inte bara en fråga om efterlevnad. Inom ramen för kravet på miljö, social och styrning (ESG) är det en kraftfull indikator på hur ett företag ser på sin roll och sitt engagemang i samhället. Skatten är en kritisk del av ett företags sociala bidrag.

Ett hållbart skattesystem kräver transparens och efterlevnad. Skattereglerna måste vara tydliga och rättvisa. Skattefusk och skatteflykt måste bekämpas. På det sättet säkerställs att företagen bidrar rättvist till samhället och att skattemedel används på ett hållbart sätt.

En hållbar beskattning innebär att företagens skattepliktiga verksamhet tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer för att främja långsiktig hållbarhet.

Aktuella begrepp:

Taxsurge

bottom of page