top of page
Ansvar & Säkerhet
Förebyggande insatser mot arbetslivskriminalitet

Ansvar och säkerhet är centrala aspekter som berör både företag och samhället i stort. De är nära kopplade till hållbarhet och är avgörande för ett rättvist och hållbart arbetsliv.

Företagets ansvar handlar inte bara om att följa lagar och förordningar, utan också om att ta ansvar för sin verksamhet och dess påverkan på samhället. En aktiv dialog mellan företag och civilsamhälle är nödvändig för att förstå och adressera frågorna.

Företag behöver även aktivt bekämpa arbetslivskriminalitet genom förebyggande åtgärder, rättvisa arbetsvillkor och effektiva rapporteringssystem. Arbetskriminalitet inkluderar alla former av olagliga aktiviteter som sker inom arbetslivet som lönedumpning, svartarbete, osund konkurrens och arbetskraftsexploatering.

Aktuella begrepp:

Ansvarsfrågor, intressentdialog, arbetsvillkor, rapporteringssystem,  arbetslivskriminalitet, kontroll och uppföljning

bottom of page