top of page
Leverantörskedjor
Uteblivet ansvar äventyrar företagets anseende

Leverantörskedjor omfattar hela systemet som är involverade i att flytta en produkt eller tjänst från leverantör till kund. Det handlar om organisationer, människor, aktiviteter, information och resurser.

Företag som inte tar ansvar för sina leverantörskedjor riskerar att skada sitt rykte, möta juridiska konsekvenser och förlora konsumenternas förtroende.

Inköpsavdelningarna har stort behov av att utbyta information och erfarenheter med varandra. Det handlar om praktisk information om effektiva rapportverktyg, lika väl som rekommendationer på pålitliga samarbetspartners och fungerande rutiner.

Aktuella begrepp:

Supply Chain Mapping, CSDDD, Mänskliga rättigheter,
OECD:s riktlinjer, ICCO International Cocoa Organization, Cotton, Mining

bottom of page