top of page
_edited.jpg
En praktisk diplomerande
utbildning i mänskliga rättigheter
och due diligence.

Varför bör ditt företag förstå mänskliga rättigheter som en del av hållbarhetsarbetet?
Hur kan man säkerställa att leverantörer inte kränker mänskliga rättigheter? Vad innebär riskmedvetenhet, riskanalys och riskhantering inom mänskliga rättigheter och företagande? Vad säger EUs lagstiftningspaket, vilka är kraven och förberedelserna som ska till?

 

  • Detta och mycket annat kommer du att lära dig mer om under en inspirerande och praktisk heldagsworkshop om hur ditt företag kan integrera mänskliga rättigheter i affären. Dagen kommer att innehålla minst fem fallstudier från verkligheten, som deltagarna interaktivt får lösa i olika workshops.

  • Detta är ett praktiskt utbildningsinitiativ för att öka kunskapen inom mänskliga rättigheter riktade till företag, stora, medelstora och små.

  • Vi bjuder in till ett utbildningstillfälle där due diligence presenteras samt knyts an till riskaspekter som bolag löper i samband med sina inköp, produktion och affärskontakter. Stort fokus kommer att läggas på högriskmarknader.

Parul Sharma PRESSBILD_edited.png

Stockholm 

10 oktober 2024, 9.00–16.30

Lärare: Parul Sharma,

människorättsjurist 

7900 SEK + moms

inkluderar studiematerial, fika, lunch,
avslutning med diplom

bottom of page