top of page
csr swedenbild.jpg

Bli medlem

CSR Sweden är ett nätverk, först och främst för företag, där möjligheten finns att dela erfarenheter, få möjlighet att lyfta komplexa frågeställningar och driva hållbarhetsagendan framåt.

CSR Sweden möjliggör den viktiga dialogen med samhällets alla aktörer för att på så sätt få in olika dimensioner, infallsvinklar för att bättre få en helhetssyn, göra mer kvalificerade risk-och konsekvensanalyser. Viktig del av CSR Swedens arbete är att jobba för att få till samverkan, samarbeten för att nå Agenda 2030, de Globala Hållbarhetsmålen.

CSR Sweden har verkat i snart 20 år och har under denna tid arbetat fram ett bra och relevant nätverk som medlemsföretag kan dra nytta av.

 

Som medlem får du:

  •  Ett sammanhang med andra företag för att dela erfarenheter, tillsammans öka kunskap och kompetens.

  • Möjligheten att integrera hållbarhetsfrågorna inom företaget genom att kunna aktivera kollegor och funktioner inom företaget

  • Tillgång till The Academy for Human Rights in Business

  • Delta i exklusiva möten där medlemsföretag tillsammans diskuterar aktuella frågor.

  • Driva på hållbarhetsagendan genom aktiviteter såsom paneler, debattartiklar, runda bordssamtal.

 

CSR Sweden är nationell partner till CSR Europe och därigenom finns ett stort globalt nätverk där många samarbeten pågår och är möjliga för medlemsföretag att ta del av.

 

Se CSR Sweden som ett inkluderande hållbarhetshus där du som medlem har huvudnyckeln.

 

Avgiften för medlemskap är 75 000 SEK ex moms.

bottom of page