00:00 / 00:00
INTRODUKTION TILL AGENDAPODDEN

Parul Sharma presenterar "Vems Agenda?"

Människorättsjuristen Parul Sharma är värd under 17 tillfällen med gäster från alla samhällssektorer. 17 mål och 17 tillfällen.

 

Vad betyder agendan för gemene man och kvinna? Vad betyder målen och delmålen för Sverige?

00:00 / 00:00
MÅL 1  INGEN FATTIGDOM

 

Gäster Magnus Jägerskog, BRIS, Ola Mattsson, Rädda Barnen, Kathrine Löfberg, Löfbergs, Ann Svensén, Individuell Människohjälp.

 

Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

00:00 / 00:00
MÅL 2  INGEN HUNGER

Gäster Rebecka Jalvemyr, FIAN, Annica Sohlström, Livsmedelsverket, Kaj Török, Max Hamburgare.

Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

00:00 / 00:00
MÅL 3  GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

 

Gäster Ulrika Modeer, stadssekreterare hos Isabella Lövin, Bengt Mattson, Pfizer, Lotta Zetterqvist, Tjejzonen, Sofia Arkelsten, Moderaterna.

Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

00:00 / 00:00
MÅL 4  GOD UTBILDNING FÖR ALLA

 

Gäster Eva Linkvist, gymnasielärare, Per Lagerström, kommunikationsansvarig, Futurion, Susanna Salwen, corporate citizenship, IBM, Marianne Bogle, CSR Sweden.

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

00:00 / 00:00
MÅL 5  JÄMSTÄLLDHET

 

Gäster Ulric Jansson, Män för jämställdhet, Sara Mohammad, Glöm aldrig Pela och Fadime, Agnes Hellström, Svenska Freds samt Azita Shariati, VD Sodexo.

Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

00:00 / 00:00
MÅL 6  RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

 

Gäster Cecilia Chatterjee Martinsen, WaterAid, Petra Wadström, Solvatten och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

00:00 / 00:00
MÅL 7  HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

 

Gäster Sarah Hammoura, E.ON, Fredrik Nyström, Öhmans och Johan Hassel, Global Utmaning.

Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

00:00 / 00:00
MÅL 8  ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

 

Gäster Anki Elken, Randstad och Marina Åhman, Unionen.

Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

00:00 / 00:00
MÅL 9  HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Gäster Annika Ramsköld, Vattenfall, Erik Wetter, Handelshögskolan och Flowminder samt Niclas Ihren, Matters Group.

 

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

00:00 / 00:00
MÅL 10  MINSKAD OJÄMLIKHET

Gäster Sofie Karlsborn, Helsingsborg Kommun, Anna Blücher, Forum Syd och Maj Pettersson, Fryshuset.

 

Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

00:00 / 00:00
MÅL 11  HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Gäster Anja Skans, Skandia, Marie Karlsson, Vinnova, Ida Texell, Brandkåren Attunda.

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

00:00 / 00:00
MÅL 12  HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Gäster Pauline Göthberg, SLL, Kristina Areskog Bjurling, Axfood, Per Söderberg, Fairtrade samt Ardalan Shekarabi, civilminister.

 

Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

00:00 / 00:00
MÅL 13  BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Gäster Johanna Jigmo-Linde, Gina Tricot, Mikael Karlsson, KTH och Mattias Klum, naturfotograf.

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

00:00 / 00:00
MÅL 14  HAV OCH MARINA RESURSER

Gäster Marmar Nekoro, Baltic Sea Future, Peter Wiklöf, Ålandsbanken och Ulrika Siira, Havs- och vattenmyndigheten

 

Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

00:00 / 00:00
MÅL 15  EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Gäster Carl Schlyter, (MP) Åsa Romsom, IVL och Olle Forshed, WWF

 

Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

00:00 / 00:00
MÅL 16  FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Gäster Helene Cedertorn, Svenska Spel, Anders L Pettersson, Ecpat, Emma Ekdahl, Länsstyrelsen Jämtlands län, Sheila Ghose, Södertörns Högskola.

Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

00:00 / 00:00
MÅL 17  GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Gäster Katarina Sundberg, Agenda 2030 delegationen, Birgitta Ohlsson, Liberalerna.

Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Besöksadress

The Castle
Slottsbacken 8, Stockholm, Sweden
Postadress: Box 2136, 103 14 Stockholm, Sweden​

info@csrsweden.se

Hitta hit!

 

Ekonomi

ekonomi@csrsweden.se

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2019 CSR Sweden. Webmaster: Spoil.