top of page
IMG_20191014_164358_272.jpg
VAD ÄR KNOWLEDGE HUBS?

CSR Sweden gör mycket arbete genom våra Knowledge Hubs.

I dessa grupper jobbar vi långsiktigt, tvärsektoriellt och utifrån medlemmars behov.
Dessa grupper kan vara en plats för kunskapshöjning, tillsammans i gruppen ta en ståndpunkt, skriva debattartikel, ha seminarier, agera remissinstans, ta fram utbildning, lära av varandra.

 

bottom of page