top of page
bild utan logos.jpg

Hållbar Beskattning

Arbetet med Responsible Taxation har varit förebild för CSR Swedens Knowledge Hubbar och startade redan 2013.

Aktörer som är med och agerar styrgrupp (2023): 
Anders Tegelberg, Vattenfall, Axel Hilling, Lunds Universitet, Johan Falksäter, Skattemyndigheten, Lotta B. Larsson,  University of Exeter Business School, Daniel Mench, CSR Sweden

Partners: CSR Europe, Fair Tax Mark

Aktuellt:

Medverkan på Nordic Sustainability Expo, 9-10 maj

Kursstart under maj, 2023

Vill du veta mer om kursen i sin helhet?
 

bottom of page