top of page
Hållbar Beskattning

Arbetet med Responsible Taxation har varit förebild för CSR Swedens Knowledge Hubbar och startade redan 2013.

Aktörer som är med och agerar styrgrupp (2023): 
Anders Tegelberg, Vattenfall, Axel Hilling, Lunds Universitet, Johan Falksäter, Skattemyndigheten, Lotta B. Larsson,  University of Exeter Business School, Daniel Mench, CSR Sweden

Partners

CSR Europe, Fair Tax Mark

Aktuellt

TAXSURGE, ett projekt finansierat av SI, Svenska Institutet.

Ny kursstart under våren 2024.

Vill du veta mer om kursen i sin helhet?
 

bottom of page