top of page
Skärmavbild 2022-09-02 kl. 14.08.27.png

Fysisk och psykisk ohälsa påverkar det dagliga arbetet i högre grad i Sverige än det globala genomsnittet.

Idag kännetecknas arbetsmarknaden av ett antal utmaningar som både arbetsgivare och arbetstagare måste anpassa sig till. Ökad digitalisering, pandemins efterverkningar och politiska skeenden för att nämna några av dem.

 

PwC har pratat med 52,195 arbetstagare globalt, varav 1041 från Sverige, om förväntningar och farhågor på dagens arbetsmarknad. Undersökningen visar på att vi svenskar trivs bättre på jobbet än det internationella snittet, men samtidigt mår vi sämre – både fysiskt och psykiskt. Att prioritera välmående och förändrade medarbetarpreferenser är något företagsledare måste agera på för att förhindra en galopperande personalomsättning – men hur?

 

CSR Sweden är glada att få bjuda in PwC  till ett seminarium där det presenteras fler insikter från rapporten som behandlar medarbetares attityder och beteenden gällande framtidens arbete. Välkomna!

Onsdag 21 september

11.30–13.00

ONLINE – Digital/Teams

bottom of page