Det hälsosamma och hållbara arbetslivet

spoilversion-Tiny people and beautiful flower garden inside female head [Konvert].jpg

Syfte med denna grupp: Det är både att förtydliga gemensamma svårigheter och utmaningar men framför allt att lyfta fram och förmedla framgångsfaktorer, ny teknik, relevanta mätetal och metoder som tar oss framåt mot målet, dvs meer hälsosamma, stabila och lönsamma bolag som därmed orkar och kan ta ett större ansvar för ett mer hållbart samhälle.

För vem? HR och andra med koppling till det strategiska utvecklingsarbetet inom HR, hållbarhetsansvarig.

Tema för året: I planeringen inför året har vi inspirerats av den finska förklaringsmodellen Work Ability House.

Work Ability House, den holistiska modellen av arbetsförmåga utarbetad av professor Juhani Ilmarinen, illustrerar olika dimensioner av arbetsförmåga som olika våningar i ett hus. Work Ability House betonar helheten, hur de olika våningarna är beroende av varandra och samspelar med omgivande faktorer.

Vid mötet 23 maj har vi bjudit in Peter Munck af Rosenschöld, Vd, Sveriges Företagshälsor och Therese Hellman, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet. De har jobbat med Work Ability House.

 

”En av de centrala frågorna i svenskt samhällsliv är arbetet och arbetslivet. Arbetet är inte bara en källa till försörjning utan är också, under rätt förutsättningar, en källa till hälsa, utveckling och välstånd. Därför är också människors förmåga att arbeta av vikt, inte bara för den enskilde utan också för samhället i stort. Begreppet arbetsförmåga är ett mångtydigt och komplext begrepp som är centralt för en mängd olika aktörer i samhället, såsom hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter samt för socialtjänst med mera. Beroende på vilken utgångspunkt den som betraktar begreppet har så får begreppet olika innebörd och tolkning, både avseende vad begreppet betyder och hur arbetsförmåga bedöms. Detta är något som ofta skapar frågor och konfliktytor på svenska arbetsplatser.

Detta seminarium hoppas vi ger en gemensam -utgångspunkt och förståelse för begreppet i all dess komplexitet. Allt i syfte att underlätta detta viktiga
arbete på svenska arbetsplatser.”

  • Vi vill också vid detta tillfälle höra era tankar kring ansvar och framgångsfaktorer.
     

  • Hur ser ni på Work Ability House ur ett hållbarhetsperspektiv?
     

  • Vilka faktorer kan bidra till hållbar arbetsförmåga?
     

  • Vilka mätetal kan vara adekvata att använda i relation till de olika våningarna?

 

Eventuellt kommer fler att dela med sig av goda -exempel. Hör av dig om du vill få ”talartid”.

Vi kommer jobba med frågan i ett längre perspektiv så låt oss också träffas 25 maj för att sätta en handling och aktivitetsplan.

Datum: 23 maj, 11.00–13.00 (OBS! Ny tid)

Plats: The Castle, Slottsbacken 8, Gamla Stan, (Stockholm)

 

Mötet är ett hybridmöte, så du kan både delta
fysiskt på plats eller digitalt via länk.

Skärmavbild 2022-03-16 kl. 14.51.52.png