top of page
postnord-logosallad.png
Bransch: Logistik, transport & kommunikation
Webb: postnord.se
Tel: +46 8 781 10 00
Kontakt: Sofia Leffler Moberg
Postnord_foto-2.jpg
VÅRT MÅL, LEDANDE INOM HÅLLBARHET

Vår ambition är att erbjuda resurseffektiva och socialt hållbara logistiklösningar som har minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vi är en stor aktör på transportmarknaden och vi tar ett särskilt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling inom vår bransch. Med en öppen dialog med våra kunder, leverantörer och andra intressenter bidrar vårt hållbarhetsarbete till att öka förtroendet för oss som företag.

Arbetet ger resultat. PostNord är bäst i branschen enligt konsumentundersökningen Sustainable Brand Index.

Att integrera hållbarhetsansvaret i kärnverksamheten är en viktig konkurrensfördel. Vår viktigaste miljöinsats är att erbjuda kunderna klimatsmarta kommunikations- och logistiklösningar. Vi bedriver också ett systematiskt arbete med social hållbarhet. Internt arbetar vi bland annat aktivt med mångfald. För våra leverantörer har vi en leverantörskod och vi genomför löpande revisioner hos utvalda leverantörer baserat på den koden.

bottom of page