top of page
TE Lockup RGB BLUE.png
Bransch: IT
Webb: tietoevry.com
Tel: +46 0722 03 72 48
Kontakt: Ida Bohman Steenberg, Head of Sustainability
Tre frågor till vårt medlemsföretag Tietoevry

Ida Bohman Steenberg, Chief Sustainability Officer, Group Sustainability

Så här i början av året känns det viktigt med omvärldsanalys. Vilka hållbarhetsutmaningar ser du framför dig 2024?

  1. Klimatkris och ekonomisk kris som medför ökad arbetslöshet, migration, fattigdom och korruption. 

  2. AI som medför oändliga möjligheter när det kommer till t.ex effektiv och förbättrad vård eller väderprognoser som i sin tur påverkar jordbruket osv. Men som också innebär risker. Där har etiken en central roll för att just mitigera risker. 

  3. Cirkulär ekonomin som nu på allvar tagit fart. Vi hör om det i hela vår värdekedja och det kommer bara att växa.


Vad tror du kommer påverka dig och ditt team mest framöver?
– Ovan nämnda trender samt införandet av nationell lagstiftning enligt EU:s direktiv. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directiva som är mycket välkommet och att öka transparensen samt troligtvis också resultaten bland de bolag som berörs, detta eftersom den dubbla materialitetsanalysen möjliggör ett skarpare fokus på rätt saker för de bolag som berörs.

Vad är det viktigaste du ser att ditt affärsområde kommer behöva utvecklas inom 2024 för att kunna möta kundernas behov? 
– Vi som hållbarhetsteam kommer att stötta leveransorganisationen med att hitta kopplingen till hållbarhet. Inom Tietoevry har vi redan så många fantastiska lösningar som går att använda för att öka kundernas hållbarhetsprestenda. Om kunderna använder sig av smarta digitala lösningar öppnar det upp för skalbarhet i deras hållbarhetsinitiativ.

idabohmansteenberg_3_edited.jpg
data_insiders_edited.jpg

We recognize that our sustainability impacts occur throughout our value chain, and focus our work around three long-term objectives – minimize environmental impact, be an ethical forerunner, and create value for all stakeholders. Tietoevry is convinced that digitalization will enable us to tackle the biggest challenges of our time with regards to people and planet.

The long-term success of the company requires a business model that takes into account sustainability as natural parts of daily business operations.

As a company and corporate citizen, Tietoevry supports the leading global sustainability principles and complies with the requirements of many nongovernmental organizations (NGOs) and industry standards. These multi-stakeholder initiatives guide the company in its daily work.

Tietoevry...

  • has been a signatory of the UN Global Compact principles for environmental care, human rights, worker’s rights and anticorruption since 2010

  • complies with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises

  • publishes every year externally assured Corporate Responsibility information in accordance with the GRI Standards

  • is publishing for the first time non-financial information (NFI) in accordance with the Finnish Accounting Act in the report from the Board of Directors

Our Sustainability steering group is the highest body in sustainability issues. This group creates recommendations, goals and policies in the sustainability area as well as coordinates, monitors and provides advice to Tietoevry’s Leadership Team, the President and CEO, and the Board of Directors on sustainable-related issues.

 

POLICIES AND MANAGEMENT SYSTEMS

Our Code of Conduct Policy is based on the UN Global Compact principles and OECD Guidelines for Multinational Enterprises. It serves as the guiding principle for all employees and business partners.

To facilitate the selection of and cooperation with suppliers we have a separate Supplier Code of Conduct Rule, which is based on our Code of Conduct and the UN Global Compact principles, and also requests an Environmental Managements System (EMS) in line with the ISO 14001 standard or equivalent. In addition, we have Code of Conduct related rules for managing material areas, an Anti-corruption Rule and an Environmental Rule. 

Our ISO 14001 compliant Environmental Management System (EMS) covers more than 90% of employees. 

READ MORE:

tietoevry.com/en/sustainability/

bottom of page