top of page
1280px-Vattenfall_logo2.svg.png
Bransch: Energi
Webb: vattenfall.se
Tel: +46 8 739 50 10
Kontakt: Annika Ramsköld, Head of Sustainability
ÖPPENHET OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver vi energihandel.

Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft.

I övergången till mer hållbar energianvändning, hållbar produktion och hållbara ekonomiska resultat har Vattenfall fastställt ett antal hållbarhetsrelaterade fokusområden inom vilka företaget ska sträva efter ständig förbättring.

 

Energisektorn genomgår stora förändringar. De mest framträdande trenderna är ökat konsumentengagemang, övergången från konsumenter till ”prosumenter” och växande efterfrågan på tjänster för energieffektivisering.

Dagens samhälle har blivit alltmer beroende av tillförlitlig produktion och distribution av el och värme. Samtidigt har denna verksamhet stor påverkan på miljön inklusive lokalsamhällena genom byggandet av nya kraftverk och gruvdrift.

Vattenfall strävar efter att skapa ömsesidig tillit genom öppenhet och samhällsengagemang, och målet är att vara en ansvarstagande företagsmedborgare.

bottom of page