top of page
200px-Skellefteå_Kraft_logo_small.png
Bransch: Energi
Webb: skekraft.se
Tel: +46 70 511 11 55
Kontakt: Catarina Hägglund, Kommunikation och hållbarhet
STRATEGIN VISAR VÄGEN

På en elmarknad i förändring är det viktigt att ha en stark vision som vägleder arbetet. Vår vision är att bli Sveriges bästa energibolag och en av strategierna för att nå dit handlar om att hållbarhet ska genomsyra alla våra beslut. Att redovisa vårt hållbarhetsarbete ger struktur i arbetet och hjälper oss framåt i processen.

 

PRIORITERING AV FRÅGOR

Vi har prioriterat vilka frågor vi ska redovisa genom en väsentlighetsanalys där vi tagit hänsyn till hur viktig frågan är för våra intressenter, vår påverkan på människor och miljö och vår strategiska inriktning.
Våra prioriterade intressenter är allmänheten, nya och befintliga medarbetare, ägare, kunder, myndigheter, politiker och intresseorganisationer. De är viktiga för oss eftersom de i stor utsträckning antingen påverkas av eller påverkar vår verksamhet. Deras åsikter har betydelse för hur vi utvecklar vår verksamhet.

GLOBALT RAMVERK VÄGLEDER ARBETET

För att säkerställa en trovärdig, transparent och balanserad redovisning som har fokus på det allra viktigaste, tillämpar vi det globala ramverket för hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative (GRI).

 

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning

bottom of page