top of page
eon-276x123.png
Bransch: Energi
Webb: eon.se
Tel: +46 40 25 50 00
Kontakt: Margita Johansson Gullstrand, Hållbarhetschef
EON_foto-1.jpg
VI TAR ANSVAR FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE

E.ON Nordic ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag. E.ON Nordic producerar och levererar el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder.

 

Tillgång till energi är ett grundläggande behov och E.ONs verksamhet berör många människor. Hållbarhet för E.ON har sin grund i vår största utmaning, det vi kallar Energitrilemmat: Vi har ett ansvar att förse våra kunder med tillförlitlig energi utan avbrott, till en rimlig kostnad för hushåll och företag, samtidigt som vi kontinuerligt  minskar vår miljöpåverkan. Vi kallar E.ONs globala strategi för ”Cleaner & Better Energy”. Den innebär att E.ON målmedvetet arbetar för att ställa om energisystemet till ett långsiktigt system baserat på förnybarhet.

E.ON i Norden har ett mål att minska de globala koldioxidutsläppen med fyra miljoner ton under perioden 2006–2015. Vårt klimatarbete handlar både om att investera i förnybar energi och att ta ansvar för att minska vår egen och våra kunders energiförbrukning, till exempel genom att effektivisera våra kraftverk, utveckla och erbjuda innovativa produkter och lösningar, och genom insatser som till exempel Sveriges största energisparexperiment och E-Prize.

Säkerhet och hälsa är prioriterade områden för oss och vi arbetar kontinuerligt med ett skapa en jämlik och mångkulturell arbetsplats. Bland annat har vi lyckats öka antalet kvinnliga chefer med nästan 9 % sedan 2009. Genom vårt samhällsengagemang stöttar vi en positiv samhällsutveckling, exempelvis genom att öka kunskapen och intresset för energifrågor hos barn och unga genom vår utställning Energigeni.

Läs mer om E.ONs globala hållbarhetsarbete i vår Sustainability Report

 

Läs mer om E.ON i Norden på eon.se

bottom of page