Bransch: Läkemedel Webb: jjnordic.com Tel: +46 8-626 22 00

Vårt Credo Högt ställda etiska normer och en drivkraft att förbättra människors livskvalitet har ända sedan starten varit grundpelarna i Johnson & Johnsons utveckling som företag. Johson och Johnson har alltid tillämpat värdegrunden ”Vårt Credo” där vi lägger stor vikt vid vårt ansvar gentemot våra kunder, våra anställda, det samhälle vi är en del av och till slut våra aktieägare.

Läs mer om vårt Credo

Vi tar vårt ansvar för samhället och miljön
Ett sätt att ta ansvar för omgivningen är genom att stödja olika utbildningsprojekt som bidrar till utveckling av kunskaper, erfarenheter och färdigheter hos högre chefer inom hälso- och sjukvården för att få en långsiktig och effektiv ledning. Ett av de viktigaste projekt vi stödjer är ett samarbete mellan Johnson & Johnson, Project HOPE och lokala samarbetspartners, som genom ledarskapsutbildning inom hälsosektorn i våra baltiska grannländer bidrar till att öka effektiviteten inom sjukvården där.

Miljöarbetet är ett prioriterat område inom koncernen, och alla dotterföretag arbetar dagligen med uppföljning och ständig förbättring inom detta område. Vi har också etablerat och genomfört våra miljökrav i länder där lokal lagstiftning saknas eller håller lägre standard.

Följ oss