Bransch: Livsmedel, Dagligvaror Webb: axfood.se Tel: +46 8 553 99 000 Kontakt: Åsa Domeij, Chef miljö och socialt ansvar

Vårt samhällsansvar

För Axfood är ett ansvarstagande förhållningssätt en del av den dagliga verksamheten. Förmågan att ta ansvar för en hållbar utveckling är avgörande för förtroendet hos bolagets intressenter och för förmågan att driva en framgångsrik affärsverksamhet. I det dagliga arbetet integreras klimat- och miljöaspekterna i såväl inköp och urval av produkter som logistik, transporter och varuflöden, butiksdrift och avfallshantering.
Axfoods arbete utgår från FNs definition av hållbar utveckling, ”En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”.

Axfoods samarbeten med utvalda organisationer ska bygga på långsiktiga relationer och inriktas mot områdena miljö, hälsa, barn och livsmedel. Samarbete med Rädda Barnen inleddes i december 2009 och våren 2010 blev Axfood en av organisationens huvudpartners. Engagemanget innebär aktiviteter i alla Axfoods butikskedjor. Axfood stödjer även varje jul Min Stora Dag, en stiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar.

Axfood är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sverige, ett företagsnätverk för att dela kunskaper och erfarenheter kring mångfald. Nätverket ska bidra till ett framgångsrikt och lönsamt mångfaldsarbete.

Läs mer om Axfoods samhällsansvar – klicka här

Följ oss