top of page

Mats Stålnacke

Chef för hållbara inköp, LKAB

  • 1 30 min
  • 995 svenska kronor
  • Online

Beskrivning av tjänsten

Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring inköp och upphandling? Vilka minimikrav bör ställas? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor? Behövs nya strategier för genomförande under finans och andra kriser? Vart placeras hållbarhetsfrågorna vid kriser? Vad behöver du som ansvarig för hållbarhetsfrågor tänka på?


Kontaktuppgifter

marianne.bogle@csrsweden.se

The Castle Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm, Stockholms län, Sverige


bottom of page