Verksamhetsansvarig / Executive Director 

MARIANNE BOGLE

  • Linkedin Social Ikon

Verksamhetsansvarig/

Executive Director 
CSR Sweden 
Telefon: +46 76  215 71 22 

Övriga medarbetare

Parul Sharma

The Academy for Human Rights in Business

Birgitta Blanck

Ekonomi

Daniel Mensch

Projektledare, Digital Knowledge Hubs

CSR Swedens styrelse 2020

Susanna Salwén, ordförande, IBM

Karin Vierma, Sodexo

Annika Ramsköld, Vattenfall

Martin Löfberg, Löfbergs

Sofia Leffler Moberg, PostNord

Maria Pia Hope, Vinge

Catarina Hägglund, Skellefteå Kraft

Erik Skotte, Randstad

 

Valberedning

Bengt Mattson

Anki Elken

Scarlett Roa Brynildsen