CSR Sweden ska delta på mässan
Nordic Sustainability Week 17–18 maj​

Vi kommer ha en monter och ett fantastiskt program på Expo Scenen

11.00–11.25

 

Det är bråttom nu – organisationer måste
jobba annorlunda för att bli hållbara

Hållbarhet är högt upp i allas medvetande i dag, inte minst i ljuset av klimatkrisen. Förståelsen för att något måste göras finns, engagemanget bland medarbetarna att vilja bidra växer, men insikten att det kräver en ändring av hur vi organiserar oss har inte landat.

 

PANEL

Jakob Rehme – professor på avdelningen för Industriell ekonomi vid Linköpings universitet och föreståndare för Centrum för affärsmodellsinnovation

Göran Hedrén – seniorkonsult vid kunskapsföretaget Iero Ledarutveckling

Moderator: Parul Sharma – Hållbarhetsexpert, CSR Sweden

Skärmavbild 2022-05-05 kl. 09.08.47.png

11.30–11.55

Skatt, är det verkligen en hållbarhetsfråga?

I takt med allmänhetens allt större engagemang i samhällets hållbarhetsutmaningar har synen på skatt förändrats. Kunskapen om vilka gigantiska investeringar och omställningar som samhället står inför, för att klara FN:s globala mål, gör det svårt att argumentera för att den primära källan för möjliggörandet av offentliga investering och omställningar – skatter – är en oönskad kostnad för företag. Ur ett hållbarhetsperspektiv är skatt snarare ett nödvändigt bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Detta paradigmskifte i synen på skatt är en utmaning för många företag. Vi diskuterar dessa utmaningar och även möjligheter för företag i att redovisa skatt, inte bara som en kostnad utan även som ett viktigt bidrag till samhällets omställning mot en hållbar framtid.

 

PANEL

Axel Hilling – Docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anders Tegelberg – Skattechef, Vattenfall

Penny Davies – Policy advisor Development financing, Diakonia

Moderator: Parul Sharma – Hållbarhetsexpert, CSR Sweden

Skärmavbild 2022-05-05 kl. 09.10.08.png

13.30–14.25

Mänskliga rättigheter och företagande – vad gäller?

Varför bör företag stora som små förstå mänskliga rättigheter som en del av hållbarhetsarbetet? Hur kan man säkerställa att leverantörer inte kränker mänskliga rättigheter? Vad innebär riskmedvetenhet, riskanalys och riskhantering inom mänskliga rättigheter och företagande? Ett nytt EU regelverk, vilka är kraven och förberedelserna som ska till?

 

PANEL

Parul Sharma – människorättsjurist, CSR Sweden

Cecilia Ekholm – Ambassadör Hållbart Företagande, UD

Pauline Göthberg – Nationell Samordnare, Enhetschef,
Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling

Deeba Remheden – Manager Sustainable Supply Chain, PostNord

Skärmavbild 2022-05-05 kl. 09.10.20.png

10.00–10.25

Hur hållbar och inkluderande är den svenska arbetsmarknaden?

Även fast de flesta ställer sig bakom att mångfald är lönsamt och viktigt så finns det stora grupper av människor som ändå inte kommer in på arbetsmarknaden. Vad beror det på? Hur kommer det sig att många arbetsplatser fortfarande består av personer som är väldigt lika varandra? I denna panel ska vi diskutera vad problemet är och vad kan vi göra åt det.

 

PANEL

Karin Vierma – Operations director Food Healthcare,
Seniors & Education / Head of Corporate Responsibility Sodexo

Anki Elken – Generalsekreterare, UUA, Universell Utformning av Arbetsplatsen

Mikael Klein – Ansvarig verksamhetsstrategisk utveckling, WiljaGruppen

Skärmavbild 2022-05-05 kl. 11.45.34.png

13.00–13.25

Var finns Sverige på korruptionskartan

Är korruption något som endast sker långt borta och
är det bara något som stora företag riskerar att hamna i?

 

Hur jobbar man förebyggande för att säkerställa att
inte hamna fel?

 

Tips och råd även för mindre företag.

 

PANEL

Lotta Rydström – Transparency International

Hayaat Ibrahim – Generalsekreterare, MM, Institutionen mot Mutor

Moderator: Parul Sharma – Hållbarhetsexpert, CSR Sweden

Skärmavbild 2022-05-05 kl. 09.10.32.png