top of page
UTBILDNING/Program

iero, tillsammans med Linköpings Universitet och CSR Sweden, erbuder  programmet  ”Att skapa affärslogik och ledarskap för hållbar tillväxt” – Startar 5 mars 2024, sträcker sig över 7 månader. Prova på 6 februari! 
 

Via programmet kommer du att utveckla din förmåga att:

  • Skapa konkreta verktyg för att, på riktigt, bygga en affärsmodell på ett nytt sätt som utgår från värdeskapande utifrån hållbarhet – inte en hållbarhetsstrategi parallellt med befintlig affärsmodell – för att bidra till beslut och helheten

  • Bygga team och leda grupper, utifrån både kreativa processer och leveranssituationer där komplexitet och hållbarhet är utgångspunkten.

  • Förstå hur komplexitet är en reell utgångspunkt för att lyckas med hållbarhetsarbetet, både på det individuella och det organisatoriska planet

  • Öka din förmågan att ta nya perspektiv för beslut & strategigenomförande i hållbarhet och komplexitet.

  • Utveckla din förmåga att skapa och förstå affärslogiken för hållbarhet utifrån din organisations förutsättningar

  • Skapa Empowerment – hur sätta tydlig strategi och leda genom engagerade medarbetare för att på så sätt skapa vardagsinnovation vilket möjliggör att de många medarbetarna kan bidra till hållbarhetsarbetet

Mer om utbildningen finns att läsa här.

bottom of page