Slider

https://www.csrsweden.se/wp-content/uploads/2014/04/banner1.jpg
https://www.csrsweden.se/wp-content/uploads/2019/04/csr-sweden-mocc88te-bild.jpg

CSR Sweden, ett nätverk av företag som vill driva och utveckla hållbarhetS- och ansvarSfrågor.

Vår målbild och verksamhetsplan är Agenda 2030/FN:s Hållbarhetsmål. En förutsättning för detta är samverkan mellan samhällets alla olika sektorer. Då behövs kontakter, erfarenhetsutbyten och kunskap mellan företag och berörda intressenter.

Det finns en efterfrågan och angelägenhet kring att åtgärda de luckor och hinder som ännu finns för hållbart företagande. För att åstadkomma verklig effekt behövs stöd för samordnad och starkare samverkan.

Därför behövs CSR Sweden. Den svenska nationella partner organisationen till CSR Europe.


Medlemmar: Pfizer | Svenska Spel | Löfbergs | IBM | SAS | PostNord | Sodexo | Skandia | E.ON | SJ | Vinge | Vattenfall | Skellefteå Kraft | Randstad | Tieto | SABO

läs mer

KONTAKT

Kontakta CSR Sweden via mejl, info@csrsweden.se, eller telefon +46 76 215 71 22.

MAIL