top of page

”...ett nätverk av företag, från olika branscher, som har gemensamt att de vill jobba med och driva CSR och hållbarhetsfrågor”

Ensam är inte stark

Många företag söker aktivt efter nycklarna till ett hållbart företagande. Ett sammanhang där erfarenheter kan delas och lösningar kan formuleras på dagens komplexa hållbarhets-utmaningar. En möjlighet att dela sina frågeställningar i en snabbt föränderlig värld. CSR Sweden är det nätverket.

 

Som medlem blir du en del av ett framstående nätverk av professionella som delar ditt engagemang för hållbarhet. CSR Sweden ger dig möjlighet att gå på djupet och bygga starka relationer med svenska och internationella branschledande bolag. Tillsammans arbetar vi för konkret förändring.

 

Efter 20 år har vi ett brett nätverk som samverkar med alla samhällets sektorer.  Vi är nationell partner till CSR Europe och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och är därför alltid uppdaterade på aktuella hållbarhetsfrågor och nya direktiv och regelverk.

”Som medlem blir du en del av ett framstående nätverk av professionella som delar ditt engagemang för hållbarhet.”

CSR Swedens Kunskapshubb Rapportering bjuder in: 
Webinarium med
magnus emfel, expert inom hållbar ekonomi, WWF

DATUM: 14 juni Tid: 10.30–12.00
PLATS: Teams – länk skickas ut vid anmälan

Ämne: Intressentdialogen
Ett viktigt verktyg för ett strategiskt hållbarhetsarbete för att förstå hur man som företag kan påverka till samhällsnyttan och minska risker. 


Vad blir effekten? Vad tar företag till sig av dialogen? Hur väljs de externa intressenterna ut? Har de olika  intressenterna tillräckligt med information kring vad som är materiellt eller ska företagets väsentlighetsanalys utgå från dialogen? Är det kvantitet i svar eller kvalitet som ska prioriteras? Bör en extern part hantera dialogen?


Välkommen att ställa dina frågor och dela gärna dina erfarenheter kring intressentdialogen. Samtalet led av Jakob Rehme, Professor, Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet tillika expertpartner i CSR Swedens Kunskapshubb för Rapportering. 

 

Om Magnus Emfel: 

Civilekonom och diplomerad marknadsekonom (DIHM). 
Tidigare jobbat som affärscoach för miljöteknikföretag, 
etablerat Sveriges forum för hållbara investeringar (SWESIF), managementkonsult, omvärldsanalytiker och projektledare. 


Specialområden:
Hållbarhet i finanssektorn och styrning av finansiella flöden mot vetenskapligt baserade naturvårdsmål. 

magnus_emfel_wwf_dsc_5445_gra-1024x685_edited_edited.jpg

Ett viktigt verktyg för ett strategiskt hållbarhetsarbete för att förstå hur man som företag kan påverka till samhällsnyttan och minska risker. 

IMG_1367 copy_edited_edited.png
kurs med parul sharma
praktisk diplomerande
utbildning i mänskliga rättigheter och due diligence

10 OKTOBER 2024, 9.00–16.30

Varför bör ditt företag förstå mänskliga rättigheter som en del av hållbarhetsarbetet?
Hur kan man säkerställa att leverantörer inte kränker mänskliga rättigheter? Vad innebär riskmedvetenhet, riskanalys och riskhantering inom mänskliga rättigheter och företagande? Vad säger EUs lagstiftningspaket, vilka är kraven och förberedelserna som ska till?

Ett praktiskt utbildningsinitiativ för att öka kunskapen inom mänskliga rättigheter riktade till företag, stora, medelstora och små.

Intro bw.jpeg
CSR Sweden i Almedalen 2024

Onsdag 26 juni 10.30–11.45, Skeppsbron 24, Visby

Tillsammans med Hållbara Gotland fortsätter CSR Sweden förra årets spännande samtal. Då var det mycket av lagstiftningen som var på gång. Ett år har gått, vi vet mer kring lagstiftningen, vi har lärt oss massa nya akronymer, omvärlden är ännu mer orolig. I dessa nu osäkra tider förbereder sig Europa för att att välja nästa Europaparlament. I Almedalen vet vi mer hur det valet föll ut.

 

Krigen i Ukraina, i Mellanöstern, kopplade med ytterligare geopolitiska spänningar, spridningen av desinformation, konkurrensklyftor, samhällsutveckling som leder till ökad ojämlikhet, klimatet och den biologiska mångfalden, kriser som kollektivt påverkar våra dagliga liv. Hur tänker företag i Sverige kring detta? Hur ser företag på sin roll, sitt ansvar? Det är ett måste att alla sektorer samarbetar för att nå fred, hållbarhet och välstånd. Hur säkerställer vi att det inte stannar till att bara vara ambitioner? Hur når vi mål som är ambitiöst satta, såsom Parisavtal och FNs Globala Hållbarhetsmål? Prioriteringen måste vara kring genomförandet. Hur kan vi tillsammans jobba för relaterade policyer, standarder, åtgärder för den inkluderande och rättvisa omställningen? Hur kan vi tar itu med kompromisser samtidigt som vi konsoliderar den ekonomiska konkurrenskraften?

 

Välkomna att diskutera med medlemsföretag från CSR Sweden och Hållbara Gotland samt inbjudna experter.

Hur når vi mål som är ambitiöst satta, såsom Parisavtal och FNs Globala Hållbarhetsmål?

Tre frågor till vårt medlemsföretag Tietoevry

Ida Bohman Steenberg, Chief Sustainability Officer, Group Sustainability svarar bland annat på vilka hållbarhetsutmaningar vi har framför oss 2024. 

idabohmansteenberg_3_edited.jpg

”Inom Tietoevry har vi redan så många fantastiska lösningar som går att använda för att öka kundernas hållbarhetsprestenda.”

ida bohman steenberg – tietoevry
New project around Responsible Tax behaviour together with Georgia and Ukraine

This project aims to adapt and develop a course on Sustainable Taxation for Georgia, Sweden and Ukraine. We aim to educate the next generation of business managers and policy makers of the implications of corporate taxation to the UN Sustainable Development Goals (SDGs). In so doing we establish a collaboration between various stakeholders – Universities, businesses (through Corporate Social Responsibility – CSR – organisations) and tax administrations in the three countries and draw on their common expertise.

2560px-Svenska_Institutet_Logo.svg.png

CSR är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. 

AVSNITT 22 – Idrott och hållbarhet
Vems agenda?

Våra gäster i detta avsnitt är Kajsa Nylander Hållbarhetschef på Svenska Spel, Björn Stenvad, VD och grundare av Rättighetsbyrån, Beatrice Clark, CSR & Hållbarhetsmanager på Svensk Elitfotboll och Martin Mutumba som grundat OrtenAllsvenskan, och är före detta fotbollsspelare.

Sverige ligger långt fram i genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Samtidigt behöver takten ökas i omställningen till ett hållbart samhälle.

CSR-symboler.png
Couple in Nature_edited.jpg
AGENDA 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vems agenda?

Vill du få en bättre bild vad de 17 målen innebär och handlar om. Lyssa på CSR Swedens podd där medlemmar, andra experter pratar om detta, samtalsledare är Parul Sharma, människorättsjurist. Finns där poddar finns men även här på vår hemsida.

Bli medlem i CSR Sweden!

bottom of page