Slider

CSR Sweden – det engagerade näringslivets arena för diskussion och opinionsbildning inom CSR-frågor

Vad händer Vecka 6?

2 februari:  Besök från Council for Better Corporate Citizenship Japan

3-4 februari: Multi Stakeholder Forun on CSR/Bryssel

5 februari: Föreläsnng kring CSR

6 februari: Möte i styrgruppen Störd och Stolt

 

 

 

 

 

Aktuellt

ESG WORKSHOP

I april 2014 lades i EU ett förslag kring ett nytt redovisningsdirektiv där vissa delar…

Läs mer

 

CSRTV

Legislation on CSR Reporting would shake many industries

Jan Noterdaeme, CSR Europe CSR Sweden i samarbete med Worldfavor

Medlemsföretag