CSR Sweden – det egagerade näringslivets arena för diskussion och opinionsbildning inom CSR-frågor

Utbildningar våren 2014

19 augusti: Frukostmöte kring Nya EU-direktiv/Väsentlighetsanalys

27 augusti: Heldag Workshop om Väsentlighetsanlys, förberedande inför EU:s kommande krav kring rapportering

9 september: Riskhantering av mänskliga rättigheter – SPECIALERBJUDANDE

 

Aktuellt

CSR i leverantörsledet

Hur fungerar ett ansvar i…

Läs mer

 

CSRTV

Legislation on CSR Reporting would shake many industries

Jan Noterdaeme, CSR Europe CSR Sweden i samarbete med Worldfavor

Strategi 2020

Kalendarium

Kontakt

Medlemmar