CSR Sweden – det engagerade näringslivets arena för diskussion och opinionsbildning inom CSR-frågor

Event

25 November 

Mänskliga rättigheter
I denna utbildning får företagen inblick och kunskap i det internationella, regionala och nationella systemet för mänskliga rättigheter. Denna kunskap är avgörande för företag som bedriver verksamhet i en globaliserad värld och som vill förstå regelverken som omger dem och som de måste relatera till i sin riskhantering. Lärare: Lise Bergh

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

CSRTV

Legislation on CSR Reporting would shake many industries

Jan Noterdaeme, CSR Europe CSR Sweden i samarbete med Worldfavor

Strategi 2020

Kalendarium

Medlemmar

Kontakt