CSR Sweden – det engagerade näringslivets arena för diskussion och opinionsbildning inom CSR-frågor

Event

6 nov 16:00-18:00
Mänskliga Rättigheter: handlar dessa om moral & etik eller är det ett etablerat system?
Panel: Keth Thapper, LO, Agnetha Johansson, ILAC, Bengt Johansson, UD samt Lise Bergh, the Academy for Human Rights in Business/CSR Sweden
Inledning: Parul Sharma, CSR Sweden
Moderator: Emma Ihre, Mannheimer Swartling Lokal: Hotell Reisen, Skeppsbron 12, Stockholm

 

 

 

 

Aktuellt

Anti-Korruption

Anti-korruption har blivit vår tids…

Läs mer

 

CSRTV

Legislation on CSR Reporting would shake many industries

Jan Noterdaeme, CSR Europe CSR Sweden i samarbete med Worldfavor

Strategi 2020

Kalendarium

Medlemmar

Kontakt