• februari

 • 04

  ESG WORKSHOP

   
 • 10

  Mänskliga rättigheter

   
 • 12

  ILOs åtta kärnkonventioner

   
 • 19

  Anti-korruption

   
 • 25

  Riskhantering av mänskliga rättigheter

   
 • mars

 • 04

  Nya redovisningskravet/medlemmar

   
 • 05

  ESG WORKSHOP

   
 • 10

  SAM om Skatteflykt

   
 • 17

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 26

  ESG WORKSHOP

   

Riskhantering av mänskliga rättigheter


Denna utbildning är för företag som är verksamma i högriskländer eller komplexa marknader på ett eller annat sätt. Utbildningen kommer att bestå dels av diskussioner kring
riskhanteringsprocesser i frågor som rör mänskliga rättigheter, dels av fallstudier där högriskländer, leverantörer, kunder, interna risker blir föremål för en så kallad
due diligence. Målet är att du som deltagare går tillbaka till ditt företag med mer konkreta tips på hur man kan och bör arbeta med dessa frågor.

Kursledare:
Parul Sharma


Avgift:
7.900 SEK plus moms
Utförd utbildning diplomeras.

Medlemmar i CSR Sweden går gratis.

 

 

Datum: 25 februari 2015 - 25 februari 2015
Lokal: Skeppsbron 22, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se