• maj

 • 19

  Är barnens rättigheter en hållbarhetsfråga?

   
 • 20

  Mänskliga rättigheter & ILO:s åtta kärnkonventioner

   
 • 22

  ESG WORKSHOP

   
 • juni

 • 17

  Världsutställningen i Milano

   
 • 30

  Långsiktig hållbarhet vs kortsiktiga klipp – hur väljer svenska bolag?

   
 • 30

  Skatteflykt och CSR

   

Mänskliga rättigheter & ILO:s åtta kärnkonventioner

I denna utbildning får företag/organisationer en inblick inom området mänskliga rättigheter och International Labour Organisation’s, ILO:s, system och strukturer.
Vad innebär tvångsarbete, barnarbete, diskriminering i arbetslivet, och slaveri i dagens samhälle? Man får också kunskap i ILO:s fyra strategiska mål. Denna utbildning är viktig för bolag/organistioner med arbetsrättsliga utmaningar i sin globala verksamhet. Utbildningen innehåller interaktiva inslag bestående av fem workshops.

Lärarna på utbildningen är:
Lise Bergh, Executive Advisor Human Rights and Labour Standards. Lise har en gedigen erfarenhet inom rättighetsarbetet bl a som förbundsjurist på arbetstagarsidan,
ställföreträdande JämO med diskrimineringsjuridik på praktiskt nivå, generalsekreterare under 7 år på Amnesty International.

Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business, människorättsjurist, med gedigen erfarenhet i CSR frågor i och från så kallade högriskländer. Human
Rights Law Network, Amnesty Business Group, EU-kommissionen, Sandvik AB är några exempel där Parul har jobbat med frågor om mänskliga rättigheter, anti-korruption,
leverantörsledet, arbetsrätten, och CSR perspektivet.

Tid/datum: 09.00-16.30, 20 maj
Plats: Vinge Advokatbyrå, Smålandsgatan 20, Stockholm
Pris: 990 kr exkl moms
Svara till: info@csrsweden.se

Datum: 20 maj 2015 - 20 maj 2015
Lokal: Advokatbyrån Vinge
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se