• februari

 • 04

  ESG WORKSHOP

   
 • 10

  Mänskliga rättigheter

   
 • 12

  ILOs åtta kärnkonventioner

   
 • 19

  Anti-korruption

   
 • 25

  Riskhantering av mänskliga rättigheter

   
 • mars

 • 04

  Nya redovisningskravet/medlemmar

   
 • 05

  ESG WORKSHOP

   
 • 10

  SAM om Skatteflykt

   
 • 17

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 26

  ESG WORKSHOP

   

Anti-korruption

Anti-korruption har blivit vår tids största CSR utmaning. Dessvärre ser inte många kopplingen mellan CSR och korruption, eller så saknas den praktiska förmågan att
genomföra ett anti-korruptionsarbete inom bolagen. Detta är en två dagarskurs i just anti-korruptionsfrågan, där vidden av problemet, utmaningarna samt ett praktiskt
genomförbart program kommer att diskuteras och bearbetas.
- Vad är korruption, vad är en röd flagga, vilka verktyg och arbetsmodeller
måste finnas på plats?
- Vem bär ansvaret och i vilka led?
- Vad säger Sverige, EU och den nya Brittiska lagstiftningen?
- Hur ser trenderna och riskerna ut i tillväxtmarknaderna?
- Hur bör förberedelserna, riskanalyserna samt hanteringen se ut?

En rad fallstudier kommer att diskuteras med målsättningen att man lämnar kursen med svar på frågan ”hur jobbar jag metodiskt med anti-korruptionsfrågan inom mitt
bolag?”. Utbildningen avslutas med ett kortare prov med utformande av en verktygslåda som deltagarna ska ta med sig till sina respektive bolag.

Utförd utbildning diplomeras.

Kursen är relevant för små, medelstora och storbolag.
Kursledare: Parul Sharma med en gästföreläsare
Längd: 2 dagar

Avgift: 13.900 SEK plus moms

(Medlemmar i CSR Sweden går gratis.)

Datum: 19 februari 2015 - 20 februari 2015
Lokal: Skeppsbron 22, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se