• mars

 • 05

  Möte Pact4Youth

   
 • 07

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 27

  Human Right Risks in the Supply Chain

   
 • april

 • 10

  Årsmöte/Poddfest

   
 • 12

  Vem är egentligen vinnare på framtidens arbetsmarknad?

   
 • 27

  Hållbarhetsveckan i Lund 2018

   

Ansvarsfulla leverantörsled

Ansvarsfulla Leverantörsled - hur fungerar ett sådant ansvar i praktiken? En tvådagarskurs för dig som arbetar med leverantöruppföljning, men även för dig som inte arbetar med frågorna aktivt idag.Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätten och etiken (anti-korruptionen) i leverantörsledet speciellt med fokus på högriskländer? Vilka minimikrav bör ställas? Hur ser ett uppföljningsprogram ut? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor? Lärare: Parul Sharma Pris: 5.900 exkl. moms

Datum: 07 mars 2018 - 08 mars 2018
Lokal: Stockholm
Kostnad: 5900
Anmälan till: info@csrsweden.se