• februari

 • 07

  CSR Sweden och NyföretagarCentrum i Bryssel/Pact4Youth

   
 • 15

  Ansvarsfulla Leverantörsled/Utbildning

   
 • 21

  Anti-Korruption/Utbildning

   
 • mars

 • 08

  Skatt/CSR

   
 • 15

  Ansvarsfulla Leverantörsled/Utbildning

   
 • 30

  Mänskliga Rättigheter & ILO

   

Ansvarsfulla Leverantörsled/Utbildning

Ansvarsfulla Leverantörsled - hur fungerar ett sådant ansvar i praktiken? En tvådagarskurs för dig som arbetar med leverantöruppföljning, men även för dig som inte arbetar med frågorna aktivt idag.Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätten och etiken (anti-korruptionen) i leverantörsledet speciellt med fokus på högriskländer? Vilka minimikrav bör ställas? Hur ser ett uppföljningsprogram ut? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor? Lärare: Parul Sharma Pris: 3.900 exkl. moms

Datum: 15 februari 2017 - 16 februari 2017
Lokal: Stockholm
Kostnad: 3900
Anmälan till: info@csrsweden.se