• januari

 • 16

  Arbetsgrupp Inkludering

   
 • 22

  Arbetsgruppsmöte Hållbar Digitalisering

   
 • 24

  Styrelsemöte

   
 • 30

  Ansvarsfulla Leverantörsled

   
 • februari

 • 15

  Arbetsgruppsmöte Skatt som hållbarhetsfråga

   

Ansvarsfulla Leverantörsled

Ansvarsfulla Leverantörsled - hur fungerar ett sådant ansvar i praktiken? En tvådagarskurs för dig som arbetar med leverantöruppföljning, men även för dig som inte arbetar med frågorna aktivt idag.Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätten och etiken (anti-korruptionen) i leverantörsledet speciellt med fokus på högriskländer? Vilka minimikrav bör ställas? Hur ser ett uppföljningsprogram ut? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor? Lärare: Parul Sharma Pris: 7.900 exkl. moms (Medlemmar i CSR Sweden har alltid en plats gratis.)

Datum: 30 januari 2019 - 31 januari 2019
Lokal: The Castle, Stockholm
Kostnad: 7900
Anmälan till: info@csrsweden.se