top of page
CSR Sweden hållbarhetsrapport 5257051 k

Hållbarhetsrapportering

Denna grupp har fokus på att utforska, förbättra och effektivisera redovisningen av företagens hållbarhetsarbete. Hur kan företag på ett tydligt sätt beskriva detta arbete så att en finansanalytiker kan ta till sig och göra analysen mest korrekt.

Gruppen bevakar också nya direktiv, lagstiftning, forskning och diskuterar detta tillsammans.

Vid vissa tillfällen agerar gruppen också remissinstans.

Pontus Cerin
Jakob-Rehme-jakre67_2_edited.jpg
Ulrika Hasselgren photo_edited.jpg
Gustaf A_edited.jpg

Gruppen består av medlemmar till CSR Sweden samt inbjudna experter

 

Pontus Cerin

Docent Industriell miljöteknik, Linköpings Universitet, 

Jakob Rehme

Professor, Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet 

 

Ulrika Hasselgren

Partner och Chef för Norden, Arabesque

Gustaf Anselmsson

Co-Founder & CEO of Gokind

Tidigare aktiviteter:

 

ESG & Hållbarhetsredovisning

Externt möte – 14 juni, kl. 10.00-11.00

Den vilda, och kanske svåra jakten på ESG data
Sedan hållbarhet klivit in på allt fler företags spelplan så har det diskuterats, lagstiftats kring hur detta ska rapporteras, redovisas, kommuniceras. 
Det är idag många aktörer som vill ha information och de vill ha det serverat på olika sätt, de ska också använda denna information för olika ändamål. 


Denna gång lyfter vi en fråga som många vill ha svaret på: 
Vilka ESG-faktorer är de som verkligen visar med tydlighet ett företags påverkan på miljö, människor och samhälle?

 

Hur kan man mäta framgång, se risker på ett effektivt sätt?
Vi inleder med ett samtal mellan Ulrika Hasselgren, Partner och Chef för Norden, Arabesque och Dr. Jane Thostrup Jagd, Senior Lead Financial Consultant, Ørsted, och utgår från Janes studie: ”ESG key figures in the annual report, better ESG data, better insight, better investments”.

Seminariet 14 juni spelades inte in men några av oss i gruppen som deltog gjorde i all enkelhet en kort sammanfattning av det som sades. Se och lyssna här!

bottom of page