top of page

”Prova på-frukost” – 28 september

Att skapa affärslogik och
ledarskap för hållbar tillväxt

”Prova på-frukost" 28 september.

Plats:  Volvo Showroom, Kungsträdgården.

Tid: 08.30–10.00 med kaffe och smörgås från 08.00.

Vår situation förvärras allt snabbare av de ökade miljöproblemen som försurning och uppvärmning av haven, extrema temperaturer i regioner som Indien och Europa, och dåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer. Vi måste även ta hänsyn till energikriser, bristen på råmaterial och komponenter, samt hotet om svält på grund av störningar i leveranser från Ukraina. Listan kan göras ännu längre.

 

Det är dags att vi börjar ifrågasätta och kontinuerligt förbättra våra verksamheter genom att:

 • Omstrukturera våra värdekedjor

 • Utvärdera våra affärspartners och deras relevans

 • Anpassa vår verksamhet för en mer hållbar produktion

 • Reflektera över vad vi kan erbjuda våra kunder

 • Aktivt arbeta för proaktivitet och skapa psychological safety inom hela värdekedjan
   

Hållbarhetsplanering kräver att vi agerar här och nu och tar ett omfattande ansvar på ett helt nytt sätt.

Såväl individer som organisationer strävar efter att skapa mål och riktning, förverkliga dem och på så sätt göra verklig skillnad. Frågan är hur vi når dit? Hur kopplar vi strategierna till vårt ledarskap? Förstår vi affärslogiken tillräckligt väl för att kunna ta fullständigt ansvar?

Tyvärr hänger inte våra organisationsstrukturer alltid med i den snabba utvecklingen. Genom programmet "Att skapa affärslogik och ledarskap för hållbar tillväxt" och iero's community utmanar de mest innovativa företagen och samhällsutvecklarna varandra och utvecklas tillsammans över lång tid.

Vid denna ”Prova-på-frukost” kommer du få veta VARFÖR och HUR dessa tre delar är avgörande för att skapa genomförande av hållbarhet:

iero-illustration_csr-sweden.jpg
 • Få en introduktion om hur du kan göra komplexiteten till din fördel och därmed en reell utgångspunkt för att lyckas med hållbarhetsarbete, både på det individuella och organisatoriska planet.

 • Skapa förståelse för hur hållbarhet kan integreras i affärsmodellen för att ge hållbart värdeskapande - dvs inte en hållbarhetsstrategi vid sidan av befintlig affärsmodell

 • Prova på vår metodik och förstå hur vi bygger team och leder grupper, utifrån både innovativa processer och leveranssituationer där komplexitet och hållbarhet är utgångspunkten.

 • Öka din och andras förmåga att se nya perspektiv för beslut & strategigenomförande i hållbarhet och komplexitet.

 • Förstå affärslogiken för hållbarhet utifrån en organisations förutsättningar

Programmets målsättning & upplägg

Programmets mål är att du ska skapa förmågor och verktyg för en snabbföränderlig värld. Konkreta modeller och övningar blandas som du kan praktisera på hemmaplan med långsiktiga resonemang och teorier. Gästföreläsare bidrar till ditt lärande genom att dela med sig av sina erfarenheter.

 

Programmet är radikalt annorlunda jämfört med andra program och utbildningar på marknaden. Fokus är att uppnå största möjliga utveckling, utan att spendera mycket tid borta från jobbet. Därför har vi tagit bort generell redovisning och i stället byggt ett utvecklingsprogram baserat på gemensamt utforskande, utbyte av erfarenheter, reflektion och snabb erfarenhetsuppbyggnad som är starkt kopplat till din verksamhet och din verksamhetsutveckling. 

iero-kub-csrsweden.jpg
logo.png
bottom of page