top of page
provapa-600x409.jpg

Att skapa affärslogik och
ledarskap för hållbar tillväxt

kub.jpg

Hållbarhetsarbete är som Rubiks kub!

Kuben får symbolisera komplexiteten i hur allt hänger ihop samtidigt som det blir konsekvenser om vi inte ser till helheten!

Innan 2016 var globala värdekedjor i stort inte särskilt ifrågasatta. Sedan dess har komplexiteten i världen ökat. Brexit, Donald Trump, ett alltmer aggressivt och nationalistiskt Kina, en global pandemi och nu senast Rysslands invasionskrig i Ukraina.

CSR Swedens medlemmar har ett specialpris.

logo.png
bottom of page