Läsvärt om CSR

Det finns mycket skrivet om CSR och hållbarhet. Här tipsar vi om del av den litteratur som finns att tillgå. Notera att vi inte nödvändigtvis står för alla åsikter som framförs.

"Rätten till Liv - i det globala Indien"

Den mest fundamentala av de mänskliga rättigheterna är rätten att leva. “Rätten till liv” omfattar dels rätten att inte dödas, dels rätten till överlevnad i en värdig livsform. Den här boken tar upp frågor kring rättssamhällets funktion för att uppfylla denna rättighet samt vilka förutsättningarna är för att förverkliga ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I vårt svenska samhälle kan rätten till liv kännas självklar och därför sätts den i boken in i ett indiskt kulturellt sammanhang, där frågan är betydligt mer brännande och komplex.
“Rätten till liv” riktar sig till juridiska utbildningar i mänskliga rättigheter, i sociala och ekonomiska rättigheter och i CSR. Den är också lämplig för utbildningar med Asienstudier och för svenska företag som samarbetar med Indien och där en förståelse för den indiska arbetsrätten är avgörande för framgångsrikt företagande.

Författare: Parul Sharma
Förlag: Liber

"CSR i praktiken"

Hur företaget kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar? Är det verkligen möjligt för alla företag att bidra till ett bättre samhällsklimat och till minskad miljöförstöring och samtidigt fortsätta vara lönsamma? Är samhällsansvaret ännu ett av de krav som läggs på företag eller kan det också användas för att skapa nya affärer? När andra böcker använder teoretiska modeller och akademiska resonemang som utgångspunkt för sina resonemang visar Per Grankvist, grundare av CSR i praktiken.se, genom över hundra konkreta exempel på hur andra, både små och stora företag, gjort för att förena hållbarhet och lönsamhet. Läs mer på http://www.csripraktikenboken.se.

Författare: Per Grankvist
Förlag: Liber

"125 år med Corporate Social Responsibility"

I nya ”125 år med Corporate Social Responsibility” från Centrum för Näringslivshistoria belyser fyra författare olika aktuella och näringslivshistoriska aspekter av svenska bolags sociala ansvarstagande. Boken bjuder läsaren på flera avslöjanden om hur privata initiativ och samarbeten lade grunden till det vi i dag kallar välfärdssamhället. Boken är den första delen i serien “Näringslivshistoria”, som med hjälp av historiska perspektiv ska belysa aktuella frågor kring företagande, samt näringslivets utveckling och omvandling som en del av samhällslivet. För ytterligare information: http://www.naringslivshistoria.se

Medverkande: Karolina Widell, Anders L. Johansson, David Östlund, Hans De Geer
Utgiven av: Centrum för Näringslivshistoria

"Värdeskapande CSR. Hur företag tar socialt ansvar."

Vad är CSR, hur arbetar företag med det och i vilket syfte? Vilken roll spelar media för den ökade betydelsen CSR har fått, och hur jobbar företagen med att kommunicera sina sociala och andra åtaganden? Boken utgår från en såväl teoretisk som praktiskt förankrad genomgång av vad CSR (Corporate Social Resonsibility) är, och hur det idag används som ett värdeskapande verktyg av allt fler företag. I boken redogör också företrädare för flera stora svenska företag hur de arbetar med frågan, inte minst ur ett kommunikativt perspektiv.

Författare: Tommy Borglund, Hans De Geer, Mats Halvarsson
Förlag: Nordsteds Akademiska Förlag

"CSR: Företagsansvar i förändring"

Samhällsintresset bland stora svenska och internationella företag har ökat under de senaste åren. Allt oftare hör vi att företag inte enbart har ett ekonomiskt ansvar gentemot sina aktieägare, utan att de även bör ta ett socialt ansvar. Men vad innebär socialt ansvarstagande egentligen? Vad är ett företags roll i samhället? Hur kan företag hantera nya krav på ett ökat ansvarstagande? Kan företag tjäna pengar på att ta socialt ansvar? Och hur bär man sig åt för att kommunicera sitt ansvarstagande.

Författare: Maria Grafström, Pauline Göthberg, Karolina Windell
Förlag: Liber