top of page
Vad är CSR
Lise-Parul-Marianne.jpg

Förklaringarna till vad CSR är kan ibland skilja beroende på vem du pratar med. CSR Sweden har samma definition av CSR som EU, i korthet:

CSR är det ansvar företag har för den påverkan man har i samhället där man verkar. CSR är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster. CSR kan i många fall också handla om att säkerställa att lagar efterlevs, t.ex. i områden med svaga styrsystem. Det finns också globala riktlinjer som ska godtas och efterföljas.

Den mer omfattade förklaringen hittar du här.

CSR-symboler.png

Agenda 2030 och globala målen

2015 kom FNs Hållbarhetsmål/Agenda 2030 på plats och sedan dess blev CSR och Hållbarhet mer harmoniserade och CSR Sweden jobbar numer utifrån Agenda 2030.

 

Allt CSR Sweden gör ska kunna spåras till Hållbarhetsmålen mer eller mindre.

Vill du veta mer om Agenda 2030 rekommenderar vi CSR Swedens podd, Vems agenda?


Läs mer om hur Sveriges regering skriver om detta. Läs här.

bottom of page