top of page
svenska_spel-logosallad.png
Bransch: Spel & Lotterier
Webb: svenskaspel.se
Tel: +46 8 757 77 00
Kontakt: Scarlet Roa Brynildsen
SAMHÄLLSANSVAR I CENTRUM

Den absolut viktigaste frågan för oss är samhällsansvar. Samhällsansvar innebär att spelföretag, samhället och de enskilda spelarna hjälps åt för att spelandet ska förbli glädjefyllt, säkert och inte leda till problem. Vår målsättning är därför att tillhandahålla spel på ett socialt ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. För oss innebär det att alltid balansera den affärsdrivande verksamheten med ett gediget samhällsansvar.

Svenska Spels etikpolicy säger att vi ska agera ansvarsfullt − såväl internt som externt. Vårt ansvar gäller även i de miljöer där vi verkar, gentemot anställda, affärspartners och ombud samt samhället i allmänhet. Etikpolicyn grundar sig på FN:s Global Compacts principer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, affärsetik och miljö

BIDRAG TILL SAMHÄLLET

Vi är glada och stolta över att vår vinst går tillbaka till idrotten och samhället. Större delen av intäkterna till barn- och ungdomsverksamheten kommer från Svenska Spels överskott. 2008 startade vi även ett samarbete med Hjärnfonden. Målet för samarbetet är att öka förståelsen för hur beroendesjukdom uppstår, hur individer som löper ökad risk för spelberoende ska kunna identifieras och hur beroendesjukdomar ska kunna förebyggas och behandlas.

Läs mer om Svenska spels CSR arbete – klicka här

bottom of page