top of page
sj-logosallad.png
Bransch: Transporter
Webb: sj.se
Tel: +46 10 751 51 84 (SJ:s pressavdelning)
Kontakt: Victoria Burgoyne
SJ-foto_1.jpg
MILJÖ OCH HÅLLBARHET

SJs främsta bidrag till en hållbar utveckling är att så många som möjligt väljer att resa med oss. Ju fler som väljer tåget desto bättre för miljön – tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling. Samtidigt hjälper vi våra kunder att bli mer klimatsmarta.

BRANSCHBÄST INOM HÅLLBARHET TRE ÅR I RAD

Många känner till att SJ erbjuder ett hållbart sätt att resa på. För tredje året i rad blev SJ branschbäst i Sustainable Brand Index, en undersökning som utser de mest hållbara företagen. Förra året utsågs SJ av allmänheten till Sveriges grönaste varumärke.

MILJÖMÄRKTA RESOR MED MINIMALA UTSLÄPP

Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. För att kunna märkas med Bra Miljöval ska en resa ge liten klimatpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp. Våra tåg är energieffektiva och vi köper 100 % förnybar energi från vatten- och vindkraft till att driva tågen – det ger minimala utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

ISO-CERTIFIERAT MILJÖLEDNINGSSYSTEM

SJ arbetar enligt ett miljöledningsystem som sedan 2008 är certifierat enligt ISO 14001. Det innebär att vi strävar efter ständig förbättring och för att driva miljöarbetet framåt sätter vi varje år upp miljömål. Vi måste hela tiden bli ännu lite bättre på att att minska vår negativa miljöpåverkan.

MILJÖMEDVETNA KUNDER

SJ har många miljömedvetna kunder. Cirka 40 procent svarar i våra kundundersökningar att de väljer att resa med SJ av miljöskäl. Många är medvetna om att individuella val och handlingar påverkar klimatet. Att resa med SJ är ett sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ladda ner SJs miljöfolder här (pdf).

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Miljö är en av delarna i det som kallas hållbarhet – de andra två är ekonomi och sociala aspekter. I vår årliga integrerade Årsredovisning berättar vi mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete och ger exempel på vad vi gör och vad det ger för resultat. Ladda ner SJs Års- och hållbarhetsredovisning 2012 här (pdf).

Här kan du läsa mer om SJ:s miljö- och hållbarhetsarbete

bottom of page