top of page
1200px-Scandinavian_Airlines_logo.svg.pn
Bransch: Flyg, transporter, resor
Webb: sasgroup.net
Tel: +46 8 797 00 00
Kontakt: Lars Andersen Resare, miljöchef
SAS_foto-3.jpg
SAS SAMHÄLLSANSVAR

SAS-koncernens sociala och samhällsansvar omfattar bland annat anställdas och koncernens påverkan på omgivningen och samhällen där det verkar. Koncernföretag prioritera frågor på grundval av den verksamhet som respektive bolag engagerar sig i. I sitt engagemang i sociala frågor och genom att delta i FN: s Global Compact, har koncernen förbundit i all sin verksamhet för att försvara och främja mänskliga rättigheter och bekämpa korruption, diskriminering och alla former av tvångsarbete.

Läs mer om SAS arbete med hållbarhet

GRÖNA INFLYGNINGAR

SAS är sedan ett par år med i ett projekt för att utveckla det som kallas ”grön inflygning”. Varje inflygning med den nya tekniken innebär halverad bränsleförbrukning och lägre buller kring flygplatserna. SAS är det första bolaget i världen som genomför gröna inflygningar. Men genom framgången hoppas, och tror vi att fler flygbolag kommer att följa vårt exempel.

 

För oss är det viktigt att ligga i framkant när de gäller utvecklingen av ny och miljövänlig teknik. Att minska utsläppen och få ned bullernivån kring flygplatserna är något vi arbetar dagligen med. Projektet med ”grön inflygning” är därför både en självklar och naturlig utveckling i vårt arbete för ett ännu mer miljövänligt flyg.

Läs mer om vårt samhällsansvar och gröna inflygningar

bottom of page