Besöksadress

The Castle
Slottsbacken 8, Stockholm, Sweden
Postadress: Box 2136, 103 14 Stockholm, Sweden​

info@csrsweden.se

Hitta hit!

 

Ekonomi

ekonomi@csrsweden.se

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2019 CSR Sweden. Webmaster: Spoil.

CSR Sweden deltar just nu i 2 olika projekt.

Här nedan kan du hitta mer information och länkar.

 

UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla.

 

UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat.

 

Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort har råd att gå miste om kompetensen hos personer med till exempel olika ålder, funktionsnedsättningar, språkkunskaper eller ohälsa.

 

UUA handlar både om att skapa effektiva organisationer och allas rätt att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor. I vårt arbete med UUA ingår såväl utbildningar som strategisk påverkan. Vi vill att fler arbetsplatser ska börja arbeta med UUA.

Arbetet sker i bred samverkan med CSR Sweden, Forum, Funktionsrätt Sverige, IF Metall, KFO, Randstad, Sveriges Företagshälsor, Swedavia och Vasakronan. Projekten medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Läs mer om UUA

CSR Sweden är med i styrelsen för The Global Village, det operativa arbetet leds av leds av Ahmed Abidrahman och hans team.

Här finns mer info om Järvaveckan

Här finns mer info om The Global Village

JÄRVAVECKAN/The Global Village