Bransch: Kommunikationslösningar Webb: teliacompany.com Tel: +46 8 504 550 00 Kontakt: Mikael Eliasson

Vi är Telia Company, den nya generationens telekombolag. Vi erbjuder kommunikationstjänster som hjälper miljontals människor att vara uppkopplade och kommunicera, att göra affärer och bli underhållna. Vi sammanför företag, individer, familjer och samhällen via fasta och mobila kommunikationstjänster. Våra tjänster har en positiv påverkan på social, ekonomisk och miljömässig utveckling och banar väg för ett samhälle där alla kan ta del av digitaliseringen. Vi arbetar i ett ekosystem av mindre nystartade företag och större tjänsteleverantörer. Tillsammans lägger vi grunden för hållbar digital tillväxt och innovation.

Syfte: Bringing the world closer
Värderingar: Dare, Care, Simply

Telia Company i korthet:
20 700 anställda
79,9 miljarder SEK omsättning
Vi erbjuder mobila och fasta röst- och datatjänster, ip-kapacitet, TV- och mediatjänster och mycket mer.