Bransch: Bemanning/rekrytering Webb: randstad.se Tel: +46 8-14 44 00 Kontakt: Anki Elken, Public & Social Affairs - Head of CSR

 

Randstad är ett av världens största bemannings- och rekryteringsföretag med över 600 000 anställda i 39 länder. Under 2016 förvärvades det nordiska bemanningsföretaget Proffice Group, som bytte namn till Randstad. Idag har företaget kontor på 40 platser runt om i Sverige.
Vårt mål är att bidra till en bättre arbetsmarknad. Det gör vi genom att hitta rätt matchning mellan företag och arbetssökande. På det sättet hjälper vi företag att växa och bli mer framgångsrika. Vi hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb och uppfylla sina drömmar.

Arbetar för ständiga förbättringar
Vi är anslutna till FN:s Global Compact och stödjer principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och anti-korruption.
För att leva upp till våra konsulters, kunders och kandidaters förväntningar arbetar vi systematiskt med kvalitet och ständiga förbättringar. Vi är ISO-certifierade både för kvalitets- och miljöledningssystem.
Miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Hjälper nyanlända in på arbetsmarknaden
Vårt jobb är att få jobb att fungera. För alla. Att så många personer som möjligt har ett arbete är bra för samhället. Hållbarhet är hjärtat i vår strategi och verksamhet.
Som ett led i att sätta människor i arbete bidrar vi till att nyanlända och asylsökande snabbt slussas in på arbetsmarknaden. I ett samarbete med LinkedIn lägger vi upp praktikplatser och jobb via plattformen Welcome Talent. Övriga företag i samarbetet är Spotify, Stockholms Handelskammare, Äntligen Jobb, Tre, Stockholms Universitet och Happyr.