Bransch: Logistik, transport & kommunikation Webb: postnord.se Tel: +46 8 781 10 00 Kontakt: Per Mossberg, Kommunikationsdirektör

Miljöarbete – en självklarhet för oss på PostNord

Vår ambition är att erbjuda resurseffektiva logistiklösningar som har minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Eftersom vi är en stor aktör på transportmarknaden har vi ett särskilt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling inom det området. Genom en öppen dialog med våra kunder, leverantörer och andra intressenter ska miljöarbetet också öka förtroendet för oss som företag.

Att integrera miljöansvaret i vår kärnverksamhet är en viktig konkurrensfördel idag och i framtiden. Vår viktigaste miljöinsats är därför att erbjuda kunderna miljömässigt hållbara kommunikations- och logistiklösningar. Vi ska även bedriva ett systematiskt miljöarbete där resultaten av vårt eget och våra kunders miljöarbete ständigt förbättras. När vi utvecklar nya tjänster, processer och produkter ska vi säkerställa miljöhänsyn i ett helhets- och livscykelperspektiv.

PostNords viktigaste miljömål är att begränsa de klimatpåverkande utsläppen av koldioxid från vår verksamhet. Eftersom PostNord är ett transportintensivt företag har vi ett särskilt ansvar att arbete med klimatfrågan.

PostNords uppförandekod utgör en viktig del för att säkerställa att vi följer de lagar, förordningar, internationella konventioner, avtal och överenskommelser som berör vår verksamhet.

Läs mer om PostNords miljö- och hållbarhetsarbete