Bransch: Bank & Finans Webb: danskebank.se Tel: +46 752 481 920 Kontakt: Linda Blomström, Extern kommunikation / CR

VI satsar på privatekonomisk fortbildning

Målet med vårt samhällsengagemang, är att göra det vi gör bäst – på ett ansvarsfullt sätt. Vi är övertygade om att vi investerar i såväl våra kunders som våra anställdas framtid när vi tar ansvar för de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet.

En grundläggande princip är att vi som attraktiv arbetsplats lägger stor vikt vid att behandla den enskilda medarbetaren på ett bra sätt. Årligen genomförs en medarbetarundersökning och vi arbetar bland annat med jämställdhets- frågor och det vi kallar work-life balance.

Med vår samhällssatsning vill vi att nästa generation konsumenter ska kunna fatta informerade beslut om hur man sparar, spenderar, lånar och hanterar pengar. Därför har vi utvecklat flera program för privatekonomisk folkbildning. Dessa riktar sig framför allt till barn, ungdomar, unga vuxna, föräldrar och lärare.

Som företag fokuserar vi på mindre men mer miljövänligt resande, en miljövänlig tjänstebilspolicy och en effektivare mötesstruktur för minskat resande. Vi tror på en medveten inköpspolitik när det gäller transporter, källsortering och närproducerade produktval.

Läs mer om Danske Banks samhällsengagemang – klicka här

Följ oss