Besöksadress

The Castle
Slottsbacken 8, Stockholm, Sweden
Postadress: Box 2136, 103 14 Stockholm, Sweden​

info@csrsweden.se

Hitta hit!

 

Ekonomi

ekonomi@csrsweden.se

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2019 CSR Sweden. Webmaster: Spoil.

Bransch: Bank & Försäkringar
Webb: skandia.se
Tel: +46 771 55 55 00
Kontakt: Helena Hagberg, Hållbarhetschef
SKANDIAS SAMHÄLLSENGAGEMANG

Skandia har funnits i mer än 150 år och varit aktiv i utvecklingen av Sverige från ett fattigt bondesamhälle till dagens högteknologiska land. Skandia har en lång historik med starkt samhällsengagemang och startade verksamheten Idéer för Livet redan 1987 som en motreaktion mot gatuvåldet som kulminerade i ungdomskravaller i Kungsträdgården. Idéer för Livet finns till för eldsjälar och projekt som stöttar barn och unga. Det kan handla om alltifrån att fånga upp barn i riskzon till projekt som på ett lekfullt sätt hjälper barn att upptäcka sina egna förmågor och stärka självkänslan. Vi strävar efter att med vårt förebyggande arbete bidra till att skapa ett tryggt och kärleksfullt samhälle även för framtida generationer.

Inom Idéer för livets regi tar Skandia ett bredare grepp för att stödja en positiv samhällsutveckling. Sedan 1990-talet har Skandia tillsammans med experter tagit fram handledningsmaterial inom föräldraskap och barns självkänsla. Materialet används av skolor, idrottsklubbar, förskolor och i föräldrastödsgrupper på MVC, och BVC. Skandia har även tagit fram en modell och beräkningsverktyg inom socioekonomi som ger kommuner bättre möjlighet att räkna på värdet av förebyggande insatser för barn och unga. Hittills har 40 kommuner utbildats och syftet är att minska utanförskapet genom att fler kommuner prioriterar tidiga insatser för barn och unga i en riskzon.

 

Samhällsengagemanget innebär även att våga driva utvecklingen i viktiga branschfrågor. 2007 började Skandia samarbeta med ECPAT och Polisen för att ta fram en metod som blockerar transaktioner till barnpornografi. Det blev startskottet till en svensk finanskoalition mot barnpornografi som Skandia bildade tillsammans med ECPAT 2008. Idag har ett stort antal banker slutit upp och arbetet har inneburit att det idag är svårare för kriminella krafter att tjäna pengar på övergreppsbilder på barn. www.finanskoalitionen.se

 

Skandia har en uttalad önskan om att bidra till en hållbar samhällsutveckling med fokus på frågor rörande miljö, sociala förhål­landen och företagsstyrning. Verksamheten skall förbindas med en hög etisk standard, vilket reflekteras såväl i klart definierade interna etiska regler för medarbetarna som i specifika etiska riktlinjer för placeringsverksamheten. Riktlinjerna tar utgångspunkt i väletablerade internationella normer och innebär även att Skandia inte placerar i vissa specifika verksamheter som tobak och kontroversiella vapentyper.

 

Sedan starten har Idéer för livet stöttat nästan 3000 eldsjälar och projekt med totalt 42 miljoner kronor. Våra medarbetare har möjlighet att på arbetstid vara volontärer för de eldsjälar vi stödjer och vi har flera hundra medarbetare i Norden som stödjer eldsjälarna med sin tid och kompetens. Vårt samhällsengagemang är på riktigt och en viktig del i vår företagskultur. Det är om inte annat Idéer för Livet ett levande bevis för.

 

Läs mer om Skandias samhällsengagemang