• april

 • 10

  Årsmöte/Poddfest

   
 • 12

  Vem är egentligen vinnare på framtidens arbetsmarknad?

   
 • 27

  Hållbarhetsveckan i Lund 2018

   
 • maj

 • 02

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 07

  Social hållbarhet, integration - hur gör man?

   
 • 17

  Skatt som hållbarhetsfråga

   
 • 23

  The Brussels SDG Summit

   

Social hållbarhet, integration - hur gör man?

Att jobba med CSR och hållbarhet är lätt att prata om men kan ibland vara en utmaning att sätta i praktik. Vad gäller inköpsdelen så är det ett stort fokus på att hantera riskerna i ett leverantörsled men det kan också ge en möjlighet att skapa positiv förändring. int’Link är ett nytt svenskt initiativ inspirerat av USA:s mest etablerade CSR-program genom tiderna s.k. supplier diversity. int’Links digitala plattform gör det möjligt för stora företag att rikta en del av sina årliga inköp mot företagare med utländsk bakgrund.

Genom databasen och nätverket matchas efterfrågan mot underleverantörernas utbud. Affärer skapas som leder till tillväxt vilket i sin tur kan leda till att fler medarbetare hos leverantören rekryteras. På så vis kombineras den marknadsbaserade lösningen med att skapa jobbtillfällen och främja integrationen.

IBM är medlemmar i CSR Sweden och deltog i projektgruppen som skapade int’Link. Under mötet presenteras int’Link som koncept, samt vinsterna med det ur IBMs perspektiv men också ur en leverantörsperspektiv.

Du kommer på detta frukostmöte få lyssna till:
Gary Baker, IFS och vice ordf. amerikansk handelskammaren
Susanna Salwén, Corporate Citizenship IBM, samt Helena Cembreus, Procurement IBM Felipe Mendonca, VD & Rickard Ljungdahl, Key Account Manager, JobBusters

Moderator: Marianne Bogle, CSR Sweden

Mötet vänder sig till: inköpschefer, hållbarhets- och CSR-chefer, mångfaldsansvarig

 

Datum: 07 maj 2018 - 07 maj 2018
Lokal: IBM, Kistagången 6 , Kista
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se