• november

 • 04

  Skatteflykt

   
 • 16

  Enterprise 2020 Summit

   
 • december

 • Inget event finns planerat denna månad

Skatteflykt

Under 2015 har CSR Sweden och Forum Syd ordnat två seminarier i ämnet skatteflykt. Ett i Stockholm i mars och ett under Almedalsveckan. Vi har förstått att det finns ett stort behov att fortsätta samtalen. Vi vill nu fördjupa diskussionerna i detta komplexa, och ofta, känsliga ämne i syfte att bygga kunskap och utbyta erfarenheter. Vi vill bjuda in olika aktörer i samhället för att få mesta möjliga utväxling. Vårt första möte kommer vara ett uppstartsmöte riktat, först och främst, mot företag för att inventera och analysera behovet.

Varmt välkomna att vara med i diskussionerna och följa utvecklingen!

Agenda för mötet 4 november 2015:
08:00 - 08:30 Frukost serveras
08.30 - 08.45 Bengt Mattson, Pfizer och ordförande för CSR Sweden inleder
08.45 - 09.15 Emelie Aho, policyrådgivare Forum Syd
Kapital- och skatteflykt är det som idag orsakar allra störst skada
för världens utvecklingsländer enligt ledande forskare, och är
därför ett av de främsta hindren för att vi ska nå FN:s nya
globala utvecklingsmål. Hur ser skatteflykten ut globalt?
Vilken påverkan har det på världens befolkning? En överblick
ges över de utmaningar och möjligheter FN, OECD, EU och
Sverige har i arbetet mot skatteflykt. Hur kan svenska företag
bidra till en hållbar utveckling? (Ansvar och skyldigheter?)

09.15 - 09.50 Diskussioner runt bordet

09:50 - 10.00 Summering, Bengt Mattson

Datum: 04 november 2015 - 04 november 2015
Lokal: Grillska Huset, Stadsmissionen, Gamla Stan, Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: marianne.bogle@csrsweden.se