• mars

 • 08

  Skatt/CSR

   
 • 15

  Ansvarsfulla Leverantörsled/Utbildning

   
 • 30

  Mänskliga Rättigheter & ILO

   
 • april

 • 05

  CSR Swedens årsmöte/Pact4Youth

   

Skatt/CSR

Skatt är en hållbarhetsfråga – men vad innebär det i praktiken?

Hur arbetar Skatteverket med skatt och CSR? Vilka lagstiftningar och riktlinjer är på gång inom EU? Hur arbetar företag och skatterådgivare med skatt som hållbarhetsfråga? Varför är ökad öppenhet kring hur och var företag betalar skatt viktig? Vi kommer att få lyssna på ett antal insatta personer samt lämna utrymme för era frågor och tankar.

Seminariet inleds med att lyfta den 8 mars som är internationella kvinnodagen. Vi uppmärksammar hur skatt påverkar möjligheterna att uppnå kvinnors och flickors mänskliga rättigheter eftersom kvinnor och flickor drabbas hårdast av bristande resurser för samhällsservice som sjukvård, utbildning och barnomsorg.

8.30 - 9.00 Frukost och registrering

9.00 - 9.15 Parul Sharma inleder med att uppmärksamma dagens datum och det arbete som pågår kring #TaxJustice for Women’s Rights

 9.15 - 9.30 Senaste nytt kring lagstiftning, riktlinjer och företags inställning på Europanivå
Lorena Sorrentino, Senior manager EU, CSR Europe

9.30 - 9.45 Vad händer på Skatteverket kring skatt och CSR utifrån BEPS-perspektiv?
Margareta Nyström, Senior adviser, Skatteverket

9.45 - 10.15 Hur kan skatt användas som ett medel för en hållbar utveckling?

Panel:
Carina Lundberg, Ägaransvarig, Folksam
Tina Zetterlund, Chef för KPMG Skatt
Johan Falksäter, Kontorschef, Skatteverket
Anna Blücher, Policyrådgivare Forum Syd

10.15 - 10.30 Diskussion och summering

Datum: 08 mars 2017 - 08 mars 2017
Lokal: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Kostnad: 0
Anmälan till: info@csrsweden.se