• januari

 • 19

  Ansvarsfulla leverantörsled

   
 • 25

  SAM: Nytt redovisningsdirektiv/Hållbarhet

   
 • februari

 • 03

  Styrelsemöte CSR Europe

   
 • 12

  Styrelsemöte CSR Sweden

   
 • 16

  Open Forum on shared responsibility for human rights and global value chains

   
 • 19

  CORPORATE GOVERNANCE REFORM IN LATVIA

   

SAM: Nytt redovisningsdirektiv/Hållbarhet

FROM: Managing reporting TO: Report what is managed
Ämnet denna gång är det aktuella lagförslaget kring redovisning av icke-finansiell information som kommer träda i kraft detta år.
Vi vill lyfta ämnet till en intelligent nivå om vilka möjligheter detta kan innebära. Det sägs ofta att ingen läser företagens hållbarhetsrapporter, och trots detta läggs mycket tid och pengar på detta. Finansmarknad är intresserad av framåtriktad information inte historik.  Hur tänker finansmarknaden i sin finansanalys om hållbarhetsfrågorna?  Hur ser det ut på företagen och hur får man hållbarhetsfrågorna att slå genom hela
bolaget? Kan vi inom kort framtid förstå det finansiella i det områden som tidigare beskrivits som icke-finansiellt, nu när det för många företag ska in i årsredovisningen?

Välkomna att delta i debatten!

NÄR: 25 januari 2016
TID: 16:00-18:00 med efterföljande mingel
VAR: SO Stockholm, Kungsträdgården, Jussi Björlings Allé 5, Stockholm
ANMÄLAN: info@csrsweden.se


MODERATOR:
Peter Alestig, SvD
Peter har bevakat dessa frågor i SvD och kommer inleda med att rama in ämnet.

UNDERSÖKNING:
Katarina Arbin, Demoskop
Demoskop har nyligen sammanställt resultaten från en undersökning om hur svenska bolag jobbar med hållbarhetsredovisning (relaterat till EU-direktivet och det svenska lagförslaget).

FINANSMARKNADEN:
Karin Reuterskiöld, Senior Client Executive, Danske Bank
Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
Johan Broström, Finansanalytiker, (fristående)
Hur hanteras hållbarhetsfrågor vid en finansiell analys?

FÖRETAG:
Annika Ramsköld, Vattenfall
Hur integrerar Vattenfall hållbarhetsfrågorna?

Ola Löhman, ESG projektledare, CSR Sweden
Vad finns det för möjligheter med det nya förslaget av redovisning av icke-finansiell information för ägare/aktieägare?

PUBLIK/DELTAGARE
Som vanligt på våra SAM-seminarier har ni som kommer en mycket viktig roll och vi vet redan nu att många experter kommer att vara på plats för diskussioner/åsikter/ utbyte av erfarenheter.

Datum: 25 januari 2016 - 25 januari 2016
Lokal: So Stockholm
Kostnad:
Anmälan till: info@csrsweden.se