• March

 • 08

  Skatt/CSR

   
 • 15

  Ansvarsfulla Leverantörsled/Utbildning

   
 • 30

  Mänskliga Rättigheter & ILO

   
 • April

 • 05

  CSR Swedens årsmöte/Pact4Youth

   

Mänskliga Rättigheter & ILO

Mänskliga Rättigheter & ILO I denna utbildning får företag/organisationer en inblick inom området mänskliga rättigheter och International Labour Organisation’s, ILO:s, system och strukturer. Vad innebär tvångsarbete, barnarbete, diskriminering i arbetslivet, och slaveri i dagens samhälle? Man får också kunskap i ILO:s fyra strategiska mål. Denna utbildning är viktig för bolag/organistioner med arbetsrättsliga utmaningar i sin globala verksamhet. Utbildningen innehåller interaktiva inslag bestående av fem workshops. Lärarna på utbildningen är: Lise Bergh, Executive Advisor Human Rights and Labour Standards. Lise har en gedigen erfarenhet inom rättighetsarbetet bl a som förbundsjurist på arbetstagarsidan, ställföreträdande JämO med diskrimineringsjuridik på praktiskt nivå, generalsekreterare under 7 år på Amnesty International, ordförande Rädda Barnen   Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business, människorättsjurist, med gedigen erfarenhet i CSR frågor i och från så kallade högriskländer. Human Rights Law Network, Amnesty Business Group, EU-kommissionen, Sandvik AB är några exempel där Parul har jobbat med frågor om mänskliga rättigheter, anti-korruption, leverantörsledet, arbetsrätten, och CSR perspektivet.   Pris: 1900 exkl. moms

Datum: 30 March 2017 - 30 March 2017
Lokal: Stockholm
Kostnad: 1900
Anmälan till: info@csrsweden.se